Gabriel Financiele Bescherming header

Pensioen


          

Na het werk als zendeling breekt op een gegeven moment ook voor de zendeling ook de pensioentijd aan. Het is belangrijk om hier al vanaf het begin dat je de zending in gaat rekening mee te houden en zaken voor te regelen om niet ineens aan het einde van een lange tijd in het buitenland voor een financieel lastige situatie te komen staan.

Als je in Nederland woont bouw je automatisch AOW op. Als je werkt is de pensioenopbouw ook vaak standaard geregeld. Als zendeling moet je dit helemaal zelf regelen. Naast een inkomen bij ouderdom is ook het inkomen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid onderdeel van het pensioen. Als je in Nederland woont zijn daar voorzieningen voor geregeld door de overheid en vaak ook bij de werkgever. Als je als zendeling naar het buitenland gaat stoppen deze voorzieningen.

Hoe kunnen wij je hierbij helpen?

Er zijn verschillende vormen van pensioenvoorzieningen voor een zendeling. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de AOW en ANW vrijwillig door te blijven betalen zodat je hiervoor verzekerd blijft. Ook kan je een eigen voorziening hiervoor treffen. Veel standaard pensioenoplossingen wat slim is om te regelen als je in Nederland woont zijn anders als je in het buitenland bent als zendeling. De belastingregels zijn namelijk dan helemaal anders. Wij kunnen helpen met het inzicht geven in de situatie en mogelijkheden, berekenen wat voor jou het beste is en op basis daarvan de juiste adviezen geven en eventueel de meest passende pensioenvoorziening voor je regelen.