Gabriel Financiele Bescherming header

Zending heeft ons hart. We beseffen dat we als christenen de opdracht hebben om mensen bekend te maken met het Evangelie. We steunen zending dan ook graag. Dit doen we onder andere door onze winst voor een groot deel een zendingsprojecten te geven. Daarnaast willen we ook onze financiële expertise inzetten om zendelingen te helpen met kwalitatieve adviezen. Speciaal voor mensen die voor kortere of langere tijd de zending ingaan hebben wij daarom ook het zendelingenpakket ontwikkeld. We geven ook het boek Zending zonder Zorgen uit, wat gaat over de financiële consequenties bij langdurig verblijf in het buitenland.