Gabriel Financiele Bescherming header

Werkwijze


          

Gabriël Financiële Bescherming is een onafhankelijk financieel adviesbureau, gebaseerd op christelijke principes van ethiek en rentmeesterschap. Daarnaast onderscheiden wij ons doordat we onze winst schenken aan ideële doelen. Onder winst verstaan wij alle inkomsten minus de kosten en reserves die noodzakelijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

Wij helpen onze klanten met inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden, geven overzicht in wat zij al hebben en vanuit de overheid al geregeld is en adviseren vervolgens hoe de financiële producten het beste ingezet kunnen worden om je eigen wensen te kunnen realiseren. Hiervoor kan je denken aan verzekeringen, pensioenvoorzieningen, spaarmogelijkheden, hypotheken, etc. Bij al deze persoonlijke zaken zijn eerlijkheid en volstrekte betrouwbaarheid onze uitgangspunten.

Al onze adviseurs zijn vanuit hun christelijke identiteit uitermate gemotiveerd om jou als klant optimaal van dienst te zijn. Het meedenken en meeleven met onze klant op een unieke manier, dat is waar we voor staan.