Gabriel Financiele Bescherming header

Missie


          

Onze missie:
“Het financieel welzijn van onze klanten staat centraal, hierin vervullen wij een essentiële rol door vanuit christelijke normen en waarden financieel inzicht en daarop aansluitend advies aan te bieden.”

In ons werk staat onze missie centraal. Om onze missie te verwezenlijken houden wij vast aan de volgende 5 kernwaarden :

* Afhankelijk van God
* Zuiver
* Naastenliefde
* Betrouwbaar
* Professioneel

Deze vijf kernwaarden hebben wij laten verbeelden in onderstaande schilderijen die bij ons op kantoor hangen.