Gabriel Financiele Bescherming header

Bedrijfsverzekeringen


          

Wat houdt het in

In een bedrijf loop je risico’s op veel verschillende terreinen. Sommige risico’s zijn reëel om te lopen maar er zijn ook risico’s die vaak beter verzekerd moeten worden. De aansprakelijkheidsverzekering is daarin vaak de allerbelangrijkste. Ook een inventarisverzekering, rechtsbijstandverzekering en bedrijfsschadeverzekering zijn vaak nuttige verzekeringen voor bedrijven. Afhankelijk van de branche zijn er soms ook specifieke verzekeringen van belang. In de bouwsector is dat bijvoorbeeld de CAR-verzekering. Bij personeel is een ziekteverzuimverzekering een belangrijke voorziening en vanwege recentelijke uitspraken van de rechter tegenwoordig ook de schadeverzekering voor werknemers.

Als je zelf ondernemer bent moet ook arbeidsongeschiktheidsverzekering niet vergeten worden. Als je gezond bent denk je misschien niet aan de risico’s, maar stel je eens voor dat je plotseling niet meer in staat bent om te werken. Dan heeft dat grote gevolgen voor je inkomen en mogelijk voor het voortbestaan van jouw onderneming. Voor een ondernemer bestaat er, behalve de bijstand, geen vangnet vanuit de overheid als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Je moet dan jouw eigen reserves aanspreken, maar hoelang houdt je dat vol en hoe wenselijk is die situatie? Als ondernemer moet je dus zelf zorgen voor een voorziening waarmee je inkomen op peil blijft wanneer je onverwacht niet meer kunt werken.

Wat doen wij

Wij starten met het in kaart brengen welke risico's er voor jouw bedrijf van belang zijn. Je kunt een risico zelf lopen, verminderen of verzekeren. Verzekeren is in veel gevallen noodzakelijk, wel is het soms de vraag welke verzekeringen nu echt noodzakelijk zijn. Een goede inventarisatie van het ondernemersrisico is dan belangrijk. Bij deze keuzes en inventarisatie helpen wij graag met onze expertise.

Voor bedrijven of organisaties met personeel bieden wij ook een volledige risico-inventarisatie vanuit Gabriël voor de Zaak. Op deze afdeling binnen Gabriël werken onze specialisten die alles weten over verzekeringen en risicomanagement van grotere bedrijven en organisaties. Alles over Gabriël voor de Zaak is te vinden op www.gabrielz.nl