Gabriel Financiele Bescherming header

Stichting


          

Stichting Gabriël

Stichting Gabriël ondersteunt goede doelen en ideële projecten en biedt financiële noodhulp. Uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen.”

De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan Stichting Gabriël. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen. Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Stichting Gabriël is gevestigd aan de Zielhorsterweg 71, 3813 ZX te Amersfoort. Dit is tevens het correspondentieadres. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen een goed doel aandragen door een mail te sturen naar: info@gabrielfb.nl met daarbij de informatie over het goede doel / het project, waarom een bijdrage wenselijk is en hoeveel er nodig is.

Het beleidsplan van de stichting is hier in te lezen. Ons RSIN: 818233370.

Cijfers 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016 

Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2012.

Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2013.

Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2014 en hier voor de balans van 2013/2014.

Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2015 en hier voor de balans van 2014/2015.

Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2016 en hier voor de balans van 2015/2016.

Begroting 2017

Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2017

Wanneer er binnen de stichting € 20.000,00 te verdelen is, of wanneer het bestuur het wenselijk vindt om eerder te starten, zal de procedure voor de verdeling aan de aangedragen goede doelen beginnen. De inkomsten in 2012 en 2013 zijn vanwege de crisis laag geweest. Hierdoor is het niet mogelijk geweest geld weg te geven. In 2014 is er gelukkig wel weer de mogelijkheid gekomen om te schenken. Op 11 september 2014 is er een bestuursvergadering geweest en is besloten welke goede doelen een gift zouden gaan krijgen. Op 18 januari 2016 is er ook weer een bestuursvergadering geweest.  Kijk onder het kopje 'doelen' voor meer informatie over de gegeven giften. 

Goed nieuws: Op 27 maart 2017 is er weer een bestuursvergadering geweest waarin er opnieuw geld aan diverse goede doelen is weggegeven. In totaal is er wel €35.000 toegewezen!!

De kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kan er zoveel mogelijk worden gegeven aan de goede doelen. Het streven is om de kosten altijd onder de 1 % van de inkomsten te houden. Het gemiddelde percentage aan kosten ten opzichte van de inkomsten van de afgelopen 3 jaar is 0,72%. De bestuursleden dragen hun aandeel kosteloos bij. Er is een mogelijkheid reiskosten te declareren (dit gebeurt zelden).