Gabriel Financiele Bescherming header

Goed doel aandragen


          

Iedereen die klant is bij Gabriël Financiële Bescherming kan een goed doel aandragen!


Als u klant bent bij Gabriël Financiële Bescherming kan u een goed doel aandragen. U kunt dan per post of e-mail (info@gabrielfb.nl) de relevante informatie over het goede doel en project waarvoor de gift wenselijk zou zijn aan ons toe laten komen. Bij minder bekende doelen is het prettig als ook de jaarcijfers en het eerste blad van de akte meegestuurd kunnen worden.

Aanvragen die voldoen aan de criteria zoals die omschreven staan in het beleidsplan* zullen in de eerst volgende bestuursvergadering van Stichting Gabriël dan besproken worden.

Bij het kiezen van de doelen wordt gekeken naar:

Identiteit

Het is een vereiste dat een project de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad moet bevorderen, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting.

Activiteiten

Activiteiten op het gebied van evangelisatie en zending hebben de voorkeur boven projecten van maatschappelijk nut.

Tijdsbestek

Het heeft de voorkeur dat een project minimaal twee jaar bewezen heeft succesvol te functioneren, onder een transparant bestuur.

Omvang

Kleinere doelen hebben de voorkeur boven grotere doelen die al veel steun krijgen

Herkomst

Alleen doelen aangedragen door de bestuursleden van de stichting, of klanten van Gabriël Financiële Bescherming worden in behandeling genomen

Regelmatig komt het bestuur van Stichting Gabriël bijeen om de giften te verdelen. Wanneer het bestuur besloten heeft een aangedragen organisatie financieel te ondersteunen, worden de betreffende organisaties schriftelijk geïnformeerd. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming en dus ook de aandragers van de goede doelen worden d.m.v. de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de verdeling van de giften.

*In het beleidsplan kunt u alle relevante gegevens lezen over Stichting Gabriël en ook de criteria vinden die een rol spelen een de selectie van de aanvragen